Projekty financované z EU

 

 

 

 

Projekty EU

Projekt ENERGETICKÉ ÚSPORY V PEKÁRNĚ ENPEKA je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je realizace investičních akcí vedoucích k úspoře konečné spotřeby energie.
Vybavení nové kotelny, Dodávka náhradního záložního zdroje, Rekonstrukce rozvodů NN, Výměna osvětlení.